Смята се, че фитнесът е индивидуален спорт. Аз смятам, че работата с партньор разширява възможностите и събужда спортния хъс. Предлагам групови фитнес тренировки с малки групи, където техниката е на първо място. Целите са ясни… здраве, сила, красота.